Warning: getimagesize(/home/zavodp26/public_html/w/images/news/valvasorjeva12.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /home/zavodp26/public_html/w/wp-content/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/public/class-webdados-fb-open-graph-public.php on line 1044

PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Valvasorjevo častno priznanje Antonu Prelesniku in Dušanu Zekoviču za ureditev pečnice

V torek, 17. maja, so v Narodni galeriji v Ljubljani podelili častno Valvasorjevo priznanje Antonu Prelesniku in Dušanu Zekoviču za ureditev žagarske zbirke na Trubarjevi domačiji.
Priznanja podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Obenem je priznanje potrditev dela tudi za vse ostale, ki soustvarjamo dogajanje na Trubarjevi domačiji.

Žagarsko zbirko sta leta 2004 začela urejati zavod Parnas in Gozdarsko društvo Medved ob sofinanciranju Ministrstva za kulturo in ob podpori Občine Velike Lašče. 2003 je izšla zloženka Temkova žaga, ki jo je v letu 2010 prenovil in ponatisnil JZTK.

Z ustanovitvijo Javnega zavoda Trubarjevi kraji je ta prevzel skrb za zbirko, ki jo postopoma nadgrajujemo pod taktirko Barbare Pečnik in Andreja Perhaja iz JZTK in ob pomoči številnih zunanjih sodelavcev (glej podrobnejši opis spodaj). Zadnja in najbolj opažena akcija je bila ureditev pečnice – sobice za žagarja – na Temkovi žagi Trubarjeve domačije.
Zavod Parnas jo že aktivno vključuje v dodatne programe na Trubarjevi domačiji: Les in papir in Bukvarnica.


Anton Prelesnik, dipl. ing., upokojeni gozdar iz Kočevja v prvi vrsti med nagrajenci


Dušan Zekovič med nagrajenci


Med gosti sta bila tudi dr. Tatjana Devjak, velikolaška podžupanja in Matjaž Gruden, direktor Javnega zavoda Trubarjevi kraji.


Ob slavnostni podelitvi častnega Valvazorjevega priznanja


Nagrajenca


Od leve: dr. Tatjana Devjak, podžupanja Občine Velike Lašč, Anton Prelesnik, Dušan Zekovič, Matjaž Gruden, direktor JZTK


V družbi z Metko Starič iz zavoda Parnas.


V družbi z ostalimi nagrajenci, med katerimi je tudi Pokrajinski muzej Kočevje z razstavo Živeti z gozdom (med nagrajenci so Ivan Kordiš, direktor muzeja (drugi z leve), Vesna Jerbič Perko in Nadja Kovačič ) …


… in Vekoslav Kebe (prvi z leve) iz Jezerskega hrama – Muzeja cerkniškega jezera
(Zavod Parnas in Zavod Jezerski hram sta konzorcijska partnerja SMID).


Anton Prelesnik v družbi Dragice Trobec Zadnik iz Mestnega muzeja Ljubljana, ki je predlagala Javnemu zavodu Trubarjevi kraji, naj vloži predlog za podelitev častnega priznanja (Mestni muzej Ljubljana je pristojni muzej tudi za velikolaško okolje).


Med predstavitvijo na platnu smo si lahko ogledali vse dosedanja prizadevanja za ureditev žagarske zbirke – na sliki Anton Prelesnik ob otvoritvi razstave miniaturnih žag veneciank.


Valvasorjeva priznanja odpirajo muzejska vrata ne le muzealcem pač pa tudi ostalim, ki aktivno sodelujejo z muzeji – torej tudi nevladnim organizacijam, ki so na področju kulturne dediščine povezane v SMID (Slovensko mrežo za interpretacijo dediščine).
Lili Mahne, ki vodi SMID, v pogovoru z Andrejem Smrekarjem, predsednikom Slovenskega muzejskega društva in Metko Fujs, predsednico Skupnosti muzejev Slovenije.

Foto: Metka Starič

Iz vabila na otvoritev pečnice 2.10.2010 – Javni zavod Trubarjevi kraji:

ŽAGARSKA ZBIRKA NA TRUBARJEVI DOMAČIJI NA RAŠICI

ZBIRKA MINIATURNIH ŽAG

Prikaz razvoja žag venecijank predstavlja del žagarske zbirke na Trubarjevi domačiji, ki sta jo pričela vsebinsko urejati Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče in Gozdarsko društvo Kočevje v letu 2004. Vse tri miniaturne žage je izdelal Anton Prelesnik, dipl.ing., upokojeni gozdar iz Kočevja in jih namenil za stalno zbirko na Trubarjevi domačij. V letu 2010 jih je obnovil ter zbirko nadgradil z modelom žage s pogonom na elektriko ter s prikazom glavnih sestavnih delov žage.

PEČNICA – sobica za žagarja
O tem, kakšna je bila izvorna pečnica,skoraj nimamo virov. Leta 1985/1986 je bila obnovljena v okviru obnove žage in celotne obnove Trubarjeve domačije. Notranje stene so bile že takrat prebeljene z apnom, znotraj je bila vgrajena tudi peč. V letu 2010 je bila opremljena.
Pri ureditvi pečnice so sodelovali:

Za celotno opremo interierja je poskrbel DUŠAN ZEKOVIČ (Ing Invest, d.o.o.).
Strokovna pomoč in svetovanje: upokojeni gozdar iz Kočevja ANTON PRELESNIK in mag. VLADIMIR VILMAN z gozdarskega in lesarskega oddelka v Tehniškem muzeju Slovenije.
Avtorja projekta Barbara Pečnik in Andrej Perhaj.

Ker se originalna žagarska orodja niso ohranila, smo ročna orodja, ki jih je žagar uporabljal pri svojem delu, in ki se do novejših časov niso bistveno spremenila, pridobili na terenu v okolici s pomočjo gozdarjev in lokalnih obrtnikov. Večina predmetov je last Dušana Zekoviča. Pripadalo je njegovemu dedu, mlinarju in mizarju Ivanu Mencinu iz Dvorske vasi,ki je orodje sam izdeloval. Predmete sta darovala tudi Jože Petrič iz Škrlovice in gozdar Anton Prelesnik iz Kočevja, nekaj pa smo si jih izposodili iz Tehniškega muzeja Slovenije.

Projekt sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo RS in Občina Velike Lašče.