PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

KNJIGOVEŠKE DELAVNICE na Trubarjevi domačiji

Ob naročanju osnovnega programa se na Trubarjevi domačiji lahko dogovorite za naslednje knjigoveške delavnice:

  • KNJIGOVEŠKA DELAVNICA (prikaz ročne vezave knjige in nastajanja prvih slovenskih knjig; animatorka je v delovnem oblačilu knjigovezinje 16. stoletja; 45 min; 3 EUR na osebo),
  • IZDELAJMO MINIATURNO KNJIGO (praktična delavnica ročne vezave miniaturke 5×7 cm v trdi vezavi – po korakih; vse materiale in orodja dobite pri nas; 60 min; od 2. razreda dalje; 5 EUR na osebo)
  • BUKVICE (šivanje knjige formata A6, trda vezava – po korakih; vse materiale in orodja dobite pri nas; 90 min; 7,5 EUR na osebo).
    Program Bukvice običajno kombiniramo s programom PRI SUHOROBARJU, (60 min; 3 EUR na osebo; ki ga izvedemo na kmetiji Tekavec na Velikem Osolniku).
  • Za kombinacije programov v tehniški ali kulturni dan ali obiske na vaši šoli nas prosim kontaktirate direktno: Zavod Parnas – 041 833 456, info(@)zavod-parnas.org

Knjigoveške delavnice so avtorsko zasnovani programi Zavoda Parnas in vse od leta 2000 predstavljajo del izobraževalnih programov TRUBARJEVE DOMAČIJE. Programe izvajamo za predhodno naročene skupine. Parnasove delavnice vodita Milena Vintar (Mili fotografija) in/ali Metka Starič.

Trubarjeva domačija na Rašici je kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti Občine Velike Lašče, z njo upravlja Javni zavod Trubarjevi kraji. Zavod Parnas deluje v javnem interesu na področju varovanja kulturne dediščine, vse aktivnosti na Trubarjevi domačiji pa izvajamo v dogovoru z JZ Trubarjevi kraji in Občino Velike Lašče.

Odprti dnevi Parnasovih programov za posameznike in družine v 2024:

  • četrtek, 8. februar 2024 – slovenski kulturni praznik
  • četrtek, 31. oktober – dan reformacije

Obisk Trubarjeve domačije lahko od leta 2023 dopolnite s samostojnim sprehodom po Poti modrega bleščavca in vodenim obiskom interpretacijskega centra MIŠJA DOLINA Natura 2000 . Vodenje za skupine v interpretacijskem centru Mišja dolina je od 1.11.2023 plačljivo po veljavnem ceniku JZTK, ki upravlja s Trubarjevo domačijo.

Za radovedne …

Ali je prvo knjigo res natisnil Ulrich Morhart? Kje se je rodil Primož Trubar?
Več si preberite v
Boris Golec – Primož Trubar Prispevki k življenjepisu in
Kozma Ahačič – Nova odkritja v slovenski protestantiki.