PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Projekt Priprava poprtnikov (Zavod Parnas in MK, 2016)

Naslov projekta: PRIPRAVA POPRTNIKOV

Projektni razpis: JPR-KD 2016 (Ministrstvo za kulturo)

Vrednost projekta: 3.900 EUR (od tega sofinanciranje MK 3.186,96 EUR)

Avtorska skupina: Martina Tekavec, univ.dipl. konservator-restavrator, Sabina Zgonec, org. v gostinstvu in turizmu, , univ, dipl. etnologinja in kult. antrop., Alenka Škamperle, univ, dipl. etnologinja in kult. antrop., Metka Starič, razr. učit., vodja projekta

Strokovni sodelavci: Marjeta Cevc, Biotehnični izobraževalni center (BIC) Ljubljana, Marjeta Keršič Svetel, dr. Boris Kuhar, etnolog

Trajanje projekta: 1.6.-15.11.2016

Ciljna publika: Odrasli – nosilci dediščine, strokovna javnost, dijaki in študentje BIC Ljubljana

Cilji projekta:

  • pripravi interpretacijska sredstva za prepoznanje priprave poprtnikov kot nesnovne dediščine državnega pomena;
  • opozori na pomen ohranjanja raznolikosti nesnovne dediščine v različnih delih Slovenije;
  • organizacijsko, moralno in strokovno podpre nosilce dediščine iz različnih delov Slovenije pri ohranjanju dediščine priprave poprtnika;
  • aktivira osrednjo izobraževalno ustanovo pri strokovni nadgradnji ohranjanja in prenašanja nesnovne dediščine;
  • spodbudi in kritično vrednoti inovativne oblike kulturnega turizma na podlagi oživljene nesnovne dediščine.

Projektni rezultati:

  1. Izveden posvet nosilcev dediščine priprave poprtnika z delavnicami – ob DEKD 2016 (okt 2016)

2. Pripravljena potujoča razstava Poprtnik ali župnek z izvedenim gostovanjem (okt 2016)

3. Tiskan vodnik za odkrivanje naše dediščine Božični kruh na Slovenskem (nov 2016)

(Na sliki: župnek Milke Debeljak iz Gornjih Retij – iz dokumentarnega filma Priprava poprtnikov)