PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Projekt Sporočila poprtnikov

Razpis: Ministrstvo za kulturo – Nesnovna kulturna dediščina (NKD 2022)
Enota nesnovne dediščine: Priprava poprtnikov (EID 2-00022)

Prijavitelj: PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče
v sodelovanju s 7 nosilci izročila (skupine gospodinj iz velikolaških krajev in Dobrepolja, iz Ribniške doline, Sodražice, Loškega Potoka, s Svibnega, z Golega in z Blok).

Vrednost projekta: 11.051,76 EUR. Sofinanciranje MK: 9.394,00 EUR (85 %).

Cilji projekta:

  • varuje in oživlja nesnovno dediščino priprave poprtnikov skupaj s sedmimi nosilci dediščine (skupinami nosilk) po Sloveniji;
  • z izbiro in pripravo kvalitetnih interpretacijskih sredstev pri nosilcih ozavešča prebivalce Slovenije o pomenu ohranjanja priprave poprtnikov v njihovem izvornem okolju;
  • povezuje in usposablja nosilce na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine – še zlasti na področju kvalitetne interpretacije, projektnega sodelovanja in izboljšuje družbeno moč nosilcev dediščine;
  • zagotavlja dostopnost pridobljenih interpretacijskih vsebin širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Namen projekta: Projekt spodbuja nosilce izročila k sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami (knjižnica, muzej), poudari pomen strokovnega raziskovanja, proučevanja, arhiviranja lastnih baz podatkov, fotografij in dokazil o aktivnostih. S tem nosilci dediščine postajajo nepogrešljiv in upoštevan člen pri strokovnih raziskovanjih, ki nagovarja nesnovno dediščino, ki jo nosilci ohranjajo. Spodbuja povezovanje nosilcev med seboj in z mladimi, spodbuja jih k izbiranju lastnih poti in metod pri ohranjanju in oživljanju priprave poprtnika glede na specifike okolja, v katerem delujejo. Opolnomoča nosilce, da se kot interpretatorji lastne dediščine enakovredno vključijo v turistične programe za različne ciljne skupine, tudi na mednarodnem nivoju.

Projektni rezultati:

Dokumentarni filma Sporočilo poprtnika (13 min) SLO/ANG je nastal v sodelovanju z nosilci izročila iz Ribniške doline (Marinka Vesel, Francka Maležič, Lea Klun) in Sodražice (Ivanka Košir, Vida Čampa). Poleg njih nastopajo Domen Češarek kot bibliotekar, Luka Ilc kot Jožef Rudež, upokojeni novinar Ilja Popit in potomec ribniških graščakov Jurij Rudež. Scenarij je skupno delo režiserja Roka Borštnika, Domna Češarka in Metke Starič. Režija, snemanje in montaža: Experience. d.o.o. Prevod v ang. jezik: Traduko Petra Vrščaj s.p. Producentka: Metka Starič. Film smo posneli v 5 snemalnih dneh na naslednjih lokacijah: Muzej Ribnica – Rudeževa zbirka, Ribniški grad – Rokodelski center Ribnica, pri gospodinji doma, NUK – rokopisni oddelek, Ljubljana, Škrabčeva domačija Ribnica, Knjižnica Miklova hiša Ribnica.

VSEBINA: Dokumentarni film Sporočilo poprtnika skozi raziskovanje lokalnega bibliotekarja (Domen Češarek) razvije zgodbo o sporočilu župneka iz Ribniške doline. Domen sledi omembi daritvene pogače pri Trubarju in prvemu zapisu besede »poprtnjak« pri Megiserju. Po raziskovanjih Ilje Popita preverja opise ribniškega župneka izpod peresa graščaka Rudeža iz 19. st., ki jih hrani NUK. Pojasni, kako ribniški župnek ohranja predkrščansko izročilo in ga potrdi s svojimi odkritji. Prav tako sporočila poprtnika ohranjajo nosilke izročila, ene kot izvirno izročilo, druge ga oživljajo na podlagi spominov, poleg ohranjanja izročila ga poustvarjajo za nove potrebe. Sporočila poprtnika ostajajo enaka – želja po rodovitnosti, zdravju, povezani družini. Če ga bomo ohranili, je odvisno od nas.

2. Priprava, organizacija in izvedba panojske predstavitve priprave poprtnika pri 3 nosilcih:
V Loškem Potoku mu rečemo župnek
V Sodražici tradicijo prepleta ustvarjalnost
Na Svibnem otroci skačejo za poprtnikom
Vsebina in foto: Metka Starič v sodelovanju z nosilci izročila. Oblikovanje: Beti Kralj Kenig d.o.o. Ilustracije: Marija Prelog. Prevodi: Traduko Petra Vrščaj s.p. Tisk: Infokart Ljubljana.

3. Poldnevni turistični program za manjše skupine v tujih jezikih:

Vsebina: Program »Po poteh velikolaškega obrednega kruha – poprtnika« poveže štiri lokacije na velikolaškem, ki med obiskom utrdijo sporočilo o vrednosti dediščine priprave poprtikov kot daritvenih pogač na Velikolaškem in v Sloveniji nasploh, vpetost v čas in prostor, povezanosti z ostalo kulturno in naravno dediščino tega prostora – s kulinaričnim pridihom in zgodbami.

Foto: Jose Voglar

Program povezuje več ponudnikov: Društvo za ohranjanje dediščine z Gradeža, Javni zavod Trubarjevi kraji, Župnijo Velike Lašče; Gostilno pri Kuklju in Zavod Parnas. Program za tuje goste bo izvajala TA Vitamia z vodenjem v ang/nem/špa/rus jeziku, lahko tudi v slovenskem jeziku. Prve termini programa so že razpisani v času Festivala božičnega kruha v Velikih Laščah (9.12. in 16.12.2022).

4. Priprava, organizacija, snemanje in montaža promocijskega filma (1 min) v sodelovanju z mladimi in za potrebe Festivala božičnega kruha na Gradežu

Pri filmu sodelujejo mladi – skupina Krheljčki pod vodstvom Petre Jakob Merljak, k sodelovanju pri peki poprtnika za razstavo se je odzval Klemen Jeglič z Gradeža, študentki Katja Indihar in Tinkara Perhaj iz Velikih Lašč sta odigrali dekleti, ki se po obisku razstave jaslic na Gradežu in razstave poprtnikov sami lotita priprave poprtnika. Razstavo poprtnikov dekletoma predstavi Jožica Zabukovec iz Društva za ohranjanje dediščine.

5. Priprava kvalitetnih fotografij poprtnikov velikolaških krajev in Dobrepolja, priprava, oblikovanje in tisk 100 kompletov po 6 voščilnic,

6. Ureditev arhiva kvalitetnejših fotografij s tematiko ohranjanja priprave poprtnika za medijske potrebe (30 fotografij) ter ureditev obstoječega arhiva (50 fotografij) – vzpostavitev modela arhiva z nosilkami z Blok.

7. Nosilke iz Loškega Potoka so pripravile vsebine za otroško delavnico priprave poprtnikov – okvir in ilustracije A3 format za gledališče kamišibaj po pravljici Janje Sivec Ptiček z božičnega kruha z ilustracijami Marije Prelog.

8. Izdelava oz. pridobitev prazničnega prta, nadprta in manjših prtičev za potrebe vsakoletnega blagoslova poprtnikov pri nosilkah na Golem v času Festivala božičnega kruha na Golem.

9. Koordinacija vseh vsebin, priprava gradiv v usklajevanju s sodelujočimi in ostalimi nosilci, skrb za promocijo aktivnosti na spletnih straneh Zavoda Parnas, preko socialnih omrežij in v medijih, priprava, organizacija in poročanje o projektnih vsebinah.