PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Vse ilustracije na strani: Marija Prelog©

Po sledeh Ortneškega gospostva

Veseli in razpoloženi smo se v sredo, 12. oktobra 2016, odpravili na ekskurzijo po sledeh Gospostva Ortnek. Iz Ortneka, oziroma Vic kot se reče kraju, kjer je danes okrepčevalnica Vinija, so se člani Parnasovega študijskega krožka in Univerze za tretje življenjsko obdobje odpeljali proti vasem, ki so povezane z ortneškimi gospodi. Mimo cerkvice sv. Urha, kjer se nahaja freska lisice romarice iz 16. stoletja, smo prispeli do prvega mejnega kamna na južnem delu gospostva, ki je razmejeval ortneško in ribniško posest. Na grajski hrib Veliki Žrnovec smo se povzpeli peš, na vrhu so razvaline gradu Ortnek, ki so ga v srednjem veku postavili Ortenburžani, fevdniki oglejskih patriarhov. Razpadajoča cerkvica sv. Jurija se je nekdaj ponašala z bogatim inventarjem. Poiskali smo tudi lokaciji pozabljenih vasi, ki sta zapisani v cerkvenih knjigah.

V cerkvi Sv. Jožefa na Velikih Poljanah sta restavrirana stranska oltarja iz cerkvice sv. Jurija, v cerkvi sv. Tomaža pa se nahaja freska iz 16. stoletja, s podobo gole mlade ženske Luksurije. Podrobnosti o cerkvah sta dodala cerkveni ključar Anton Marinšek in Dušan Hočevar. Mimo graščinskih ribnikov smo prispeli v velikolaški prostor  in poiskali še tri  richtne confine (mejnike), ki so razmejevali ortneško in turjaško gospostvo.

Ekskurzijo je pripravila in strokovno vodila zgodovinarka Teja Hočevar, za prigrizek je poskrbela Notranjska okuševalnica z vodjo krožka Lili Mahne. Izvedeno ekskurzijo lahko ponovimo za zainteresirane po predhodnem dogovoru.

Pripravila Teja Hočevar

Fotografije: Metka Starič