PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Odpiramo KOZOLEC

Velike Lašče dobile nov turistično-informacijski in interpretacijski center!

Prispevek na strani E-utrip 15.3.2022
Prispevek na strani Živimo z naturo 22.3.2022

Rekonstrukcija kozolca na Trubarjevi domačiji

Občina Velike Lašče je v lanskem letu izvedla rekonstrukcijo in spremembo namembnosti kozolca na Trubarjevi domačiji. Pridobila je sodobno opremljen turistično-informacijski in interpretacijski center.

Odprtje kozolca bo potekalo v četrtek, 24. marca, ob 19. uri na Trubarjevi domačiji. Na dogodku bo predstavljen celoten projekt obnove in rekonstrukcije kozolca ter priprave interpretativnih vsebin Mišje doline kot območja Natura 2000. Premierno bo predvajan promocijski film o projektu obnove avtorja Tadeja Bavdka (Different Angles, s.p.). Kozolec bo uradno odprl velikolaški župan dr. Tadej Malovrh. Za glasbeni program bo poskrbela skupina LUMBERJACK.

Kozolec – nov turistično-informacijski in interpretacijski center Velikih Lašč

S turistično-informacijskim centrom občine Velike Lašče bo upravljal novoustanovljeni Javni zavod Trubarjevi kraji. Predstavlja vstopno točko na Trubarjevo domačijo in hkrati izhodišče za odkrivanje Velikolaške dežele Obiskovalec se bo v njem opremil z vsemi potrebnimi informacijami o lokalni kulturno-turistični ponudbi in dobil ideje za zanimiva doživetja v bližnji in daljni okolici.

Drugi del je interpretacijski center, info središče za Mišjo dolino. Središče bo obiskovalcem ponujalo vpogled v našo bogato lokalno naravno in kulturno dediščino v obliki interpretacijskih vsebin, ki so zasnovane za različne starostne skupine. Gre za izkustveno doživljanje največjega Natura 2000 območja v občini in njenih posebnosti, kot so mokrišča, bogat vodni svet, raznolikost živalskih in rastlinskih vrst, mlinarstvo, žagarstvo in ekstenzivno kmetijstvo. Vse to pa se prepleta z vodo, ki močno zaznamuje življenje v Mišji dolini in njeni okolici.

Ohranitev starega in združitev z novim

Pripravo projekta rekonstrukcije je Občina Velike Lašče zaupala mladima arhitektkama Maji Starič in Nadji Krašovec v sodelovanju s Studiem Bonutti. Naše in njuno glavno izhodišče je bilo ohranitev starega in združitev z novim. Stavbo in osnovne elemente kozolca smo želeli ohraniti kot objekt kulturne dediščine v njegovi izvorni kulturni krajini. Arhitektki sta v celoti ohranili vse značilne stavbne atribute, ki definirajo kozolec, kot so nesimetrična streha, vzdolžne late, lesen obod iz vertikalnega rastra desk, lesene žlebove ter v celoti restavrirano in statično utrjeno obstoječo leseno nosilno konstrukcijo, sestavljeno iz hrastovih stebrov in prostorsko prepletenih gred. Prav ti elementi so narekovali tako prostorska kot vizualna izhodišča za prenovo. Tvorijo obstoječi ovoj, v katerega pa je statično neodvisno vstavljena nova lupina iz sodobnih arhitekturnih elementov. Slednji se odražajo predvsem v zasteklitvi, s katero se želi v največji možni meri ohraniti povezanost z neposredno okolice domačije (mokrotni travniki Natura 2000), hkrati pa poudariti originalne elemente podeželskega stavbarstva.

Foto: Metka Starič

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti je bila financirana iz občinskega proračuna in sredstev Ministrstva za kulturo RS (sredstva iz programa sanacije najbolj ogroženih najpomembnejših kulturnih spomenikov). Informacijsko središče Mišja dolina Natura 2000 je del kohezijskega projekta Mala barja Marja 2017-2023 (odgovorni partner Zavod Parnas). Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Barbara Pečnik, Občina Velike Lašče