Mišja dolina

O Mišji dolinimarja_naslovna

Mišja dolina je okrog 4 km2 velika mokrotna dolina, ki leži v osrčju občine Velike Lašče, slabih 30 km južno od Ljubljane. Pod ledinskim imenom  Mišja dolina jo  najdemo zapisano na zemljevidih med krajema Knej in Karlovica.  Po dolini teče potok Veliki graben, ki se v Kneju združi z Robarko in  kot ponikalnica Rašica teče naprej proti Rašici in Ponikvam, kjer izgine v kraško podzemlje. Domačini vam povedo, da Mišja dolina sega “od Jerina do Štefina” torej od Podstrmeca do Roba (mokrotne travnike v tem delu zajema tudi Mišja dolina kot območje Natura 2000).

Obstaja več različic nastanka imena. Ker je v okolici delovalo veliko število mlinov, je lahko dobila ime po miših. Po drugi različici so stiški menihi v 12. stoletju krčili gozdove okrog Velikih Lašč, in pomembno oblikovali velikolaško deželo. Ime Menišja dolina naj bi se sčasoma obrusilo v Mišja dolina. Pisatelj Josip Stritar, ki se je rodil na robu Mišje doline – v Podsmreki, o njej piše kot o dolini Mirodolskega.

Mokrotni travniki ob ponikalnici Rašici in njenih pritokih delujejo kot naravni zadrževalni vode. Voda ob večjih deževjih prestopi meje struge in se razlije po bližnjih travnikih. S tem se razbremenijo požiralniki v Ponikvah (občina Dobrepolje), kjer ponikalnica Rašica izginja v kraško podzemlje.

Zaradi prav posebnih življenjskih pogojev so si za svoje rastišče tu izbrale številne zavarovane rastlinske in živalske vrste. Med rastlinami so gotovo najbolj opazne pisane divje orhide – kukavičevke, tu najdemo kar štiri vrste mesojedih rastlin (alpsko mastnico, dolgolistno in okroglolistno rosiko in malo mešinko).  Tu je življenjski prostor treh vrst kačjih pastirjev z rdečega seznama (koščični škratec, veliki studenčar, povirni studenčar), 12 vrst netopirjev, 45 vrst ptic, od tega je 14 vrst na rdečem seznamu najbolj ogroženih vrst.
Več o rastlinskih vrstah v Mišji dolini:
Pregled flore Mišje doline in zgornjega porečja Rašice avtorja: Branko Dolinar, Branko Vreš (Hladnikia, 2013)

Zavarovanje Mišje doline

  • ekološko pomembno območje  (ident. številka 36500)
  • kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline (Register nepremične dediščine – evidenčna št.  18465)
  • območje Natura 2000 (od 2013)

logo_natura2000

Zavod Parnas je v Mišji dolini uspešno izpeljal dva odmevna projekta, ki sta ju sofinancirala Ministrstvo za okolje in prostor ter Urad za komuniciranje:

  • Mokrišče – izziv za podeželje (Zavod Parnas, 2009)
  • Rdeči seznam Mišje doline (Zavod Parnas, 2010)

Kot nadaljevanje projektov še vedno tečejo številne zanimive aktivnosti, ki vsako leto znova opozorijo na pomen varovanja tako pomembnega biotopa kot je mokrišče. Vsako leto tudi obeležujemo svetovni dan mokrišč (2. februar) in ostale okoljske dneve.

Ponudba Mišje doline:


Kolesarska pot modrega bleščavca – Z VODNIKOM (sob, ned – po dogovoru)

Težavnost: lahka pot, primerna za kolesarje vseh starosti  (20 km)
Z našim vodnikom, ki vas bo čakal pri Trubarjevem gaju na Trubarjevi domačiji, boste kolesarili po lokalnih cestah na relaciji Rašica-Knej-Karlovica-Stope-Marinčki-Tomažini-Gradišče-Rašica. Ustavljali se boste na zanimivih točkah ob poti, spoznavali rastlinski in živalski svet Mišje doline in druge zanimivosti. Informacije: Zavod Parnas
Več o Kolesarski poti modrega bleščavca >

IZ NAŠE ZALOŽBE:
Brošura Skrivnostni svet Mišje doline / Secrets of Mišja Valley – 3 EUR

Zbirka: Vodnik za odkrivanje naše dediščine (Zavod Parnas, 2010 -1. ponatis)
DVD – Rdeči seznam, Red list (Zavod Parnas, 2010) – 5 EUR
– 10-minutni igrani film o posebnostih Mišje doline (Režija, kamera in montaža: Rok Borštnik)
Razglednice z ilustracijami akad. slikarke Marije Prelog – 0,50 EUR
(alpska mastnica, okroglolistna rosika, mala mešinka, netopir …, kačji pastir …, repaljščica …)

Botanični sprehodi z Brankom Dolinarjem (maj, junij)
Branko Dolinar je eden največjih poznavalcev kukavičevk v Sloveniji in vsako leto popelje zainteresirane po mokrotnih travnikih Mišje doline in po suhih višje ležečih travnikih v njeni okolici.
– enkrat letno v maju ali juniju (o terminu vas obvestimo v Parnasovih novicah)
– za manjše skupine po predhodnem dogovoru

Družinsko kolesarjenje po Mišji dolini (junij, september)
Tretjo nedeljo v juniju TVD Partizan vsako leto organizira Kolesarski kronometer po Mišji dolini Knej-Karlovica. V letu 2016 bodo prostovoljci skupine Mladi Parnas poskrbeli še za pomoč pri organizaciji kolesarjenja za družine. Tretjo nedeljo v septembru pa TVD Partizan pripravi še  kolesarski vzpon na Sveti Primož. Rezultati (in vabila) so objavljeni tudi na spletni strani zavoda Parnasa v kategoriji KRONOMETER.

Konjeniške prireditve po logovih Mišje doline in okolici (poletni meseci)
Konjeniško društvo Podhojca organizira Spretnostno jahanje in Endurance  (lokacija: Podhojni Hrib in okolica).
Konjeniško društvo Divja horda iz Tomažinov vsako leto pripravi Spretnostno jahanje in galopsko dirko na logu v Robu.

Pregon živine iz Mišje doline v Velike Lašče (december)
Vsako leto v mesecu decembru ekološki kmet Milan Kaplan v sodelovanju z okoliškimi konjeniškimi društvi preseli govejo živino iz Mišje doline na domače travnike v Velikih Laščah. Konjeniki se zberejo dopoldne v Robu (drugo ali tretjo soboto v decembru) in od tam organizirano odjahajo do logov, kjer je zbrana živina, ki se je vse poletje pasla po logovih v Mišji dolini in okolici. Nato jo ob pomoči številnih jezdecev odženejo v Veike Lašče. Izredno doživetje  za fotografe – pridružite se kdaj!

Mišjedolske bukve (v pripravi)
Mladi Parnas od leta 2015 ob poti ureja inovativne točke z vsebinami o ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah in drugi dediščini
Interpretacijske točke: Šumnik – severni vstop na mokrišča Mišje doline (točka je postavljena), Grič – najstarejši kozolec na Slovenskem (v pripravi), Marinčki – netopirjem prijazna domačija (v pripravi).

Kolesarjem prijazne domačije
Zavod Parnas je po dogovoru z lastniki razglasil nekatere domačije za Kolesarjem prijazne domačije.
– Domačija Rupar – Poznikovo
(ogled živali v ogradi, voda za kolesarje, informacije)
– Domačija Kaplan, Kaplanovo
(pipa z vodo za kolesarje – pri gospodarskem poslopju)
– Domačija Šilc, Karlovica
(netopirjem prijazna domačija, informacije)

Kolesarjem prijazne okrepčevalnice in gostilne
(informacije, brezplačni zemljevidi)
– “Pri Janezu” na Karlovici
– “Okrepčevalnica Škrabec” v Robu
– “Trubarjev gaj” na Trubarjevi domačiji na Rašici
– “Gostilna Kropec” na Mali Slevici

Parkirišča in trgovine
trgovina z živili – Mercator-Kmetijska zadruga Rob
trgovina z živili – Martina market Karlovica
trgovina z živili – Diskont Zalar na Rašici

Otroško igrišče
– otroško igrišče je urejeno v Robu (peskovnik, igrala)

Tematske poti v okolici

 

Iz video arhiva: kratek video o kolesarjenju po Mišji dolini, ki smo ga posneli v okviru projekta Mokrišče – izziv za podeželje (Zavod Parnas, 2009).

 

Iz video arhiva: oglejte si posnetke tekmovanja Lov na lisico, ki ga je izpeljalo Konjerejsko društvo Divja horda v Robu februarja 2011.
Lov na lisico – Rob (1. del)
Lov na lisico – Rob (2. del)