Zavod PARNAS Gornje Retje 3 1315 Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Mišja dolina

Edinstveno območje ohranjene narave in kulturne dediščine v občini Velike Lašče je varovano kot:

 • kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline (Register nepremične kulturne dediščine – evidenčna št.  18465)
  Kulturna krajina obsega uravnano dno Robarice, Črnega potoka in Rašice z mozaično parcelno strukturo njivskega sveta ter vasi in kulturne terase ob vznožju pobočij. Kulturna krajina obsega dno doline Robarice od Roba na zahodu in Rašice do Rašice na vzhodu ter Mišjo dolino na jugu.
 • ekološko pomembno območje  Mišja dolina z Velikimi logi (ident. številka 36500)
 • območje Natura 2000 (od  aprila 2013)
  logo_natura2000velikost Natura 2000 območja Mišja dolina: 6 km2 (637,25 ha)
  8 zavarovanih vrst (1193, 1098, 1903, 1093, 1065, 6169)
  3 habitatni tipi (6410, 7210, 7230)

 

 

Na območju Mišje doline se v letu 2018 pričenja kohezijski  projekt Mala barja- MARJA, ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave, kot eden od projektni partner nastopa Zavod Parnas. Več o projektu …
Video: Ob pripravah na projekt MALA BARJA-MARJA (2016-17)

 • Mišja dolina je:
  • ledinsko ime doline med  Knejem in Karlovico, ki leži v osrčju občine Velike Lašče, slabih 30 km južno od Ljubljane.
  • menda svoje ime dobila po miših, saj je ob Rašici in njenih pritokih v preteklosti delovalo kar 27 mlinov. Po drugi verziji se bilo prvotno ime Menišja dolina, stiški menihi so namreč v 12. stoletju krčili gozdove okrog Velikih Lašč in pomembno oblikovali velikolaško deželo. Sčasoma naj bi se ime obrusilo v Mišja dolina.
  • dolina Mirodolskega, o kateri v svojih delih piše Josip Stritar, doma iz Podsmreke nad Mišjo dolino.
  • okrog 4 km2 velika mokrotna dolina, po kateri teče potok Veliki graben, ki se v Kneju združi z Robarico (izg. Robarko) in  kot ponikalnica Rašica teče naprej proti Rašici in Ponikvam, kjer izgine v kraško podzemlje. Mokrotni travniki ob ponikalnici Rašici in njenih pritokih delujejo kot naravni zadrževalni vode. Voda ob večjih deževjih prestopi meje struge in se razlije po bližnjih travnikih. S tem se razbremenijo požiralniki v Ponikvah (občina Dobrepolje), kjer ponikalnica Rašica izginja v kraško podzemlje.
  • življenjski prostor številnih zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Med rastlinami so gotovo najbolj opazne pisane divje orhideje – kukavičevke, tu najdemo kar štiri vrste mesojedih rastlin (alpsko mastnico, dolgolistno in okroglolistno rosiko in malo mešinko).  Tu je življenjski prostor treh vrst kačjih pastirjev z rdečega seznama (koščični škratec, veliki studenčar, povirni studenčar), 12 vrst netopirjev, 45 vrst ptic, od tega je 14 vrst na rdečem seznamu najbolj ogroženih vrst.

Pretekli pomembnejši projekti zavoda PARNAS v Mišji dolini:

 • Rdeči seznam Mišje doline (Zavod Parnas, 2010, sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor ter Urad za komuniciranje)

 • Mokrišče – izziv za podeželje (Zavod Parnas, 2009, sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor ter Urad za komuniciranje)

Ponudba Mišje doline:

Botanični sprehodi  (maj, junij) 

Organizirana kolesarjenja po Mišji dolini (junij, september)
Tretjo nedeljo v juniju:  kolesarski kronometer po Mišji dolini Knej-Karlovica (TVD Partizan-kolesarska sekcija)
Tretjo nedeljo v septembru:  kolesarski vzpon na Sveti Primož (TVD Partizan).

Kolesarska pot modrega bleščalca ( lahka pot, 20 km) Več
Konjeniške prireditve v okolici 

Spretnostno jahanje in endurance  (KD Podhojca)
Spretnostno jahanje in galopsko dirko na logu v Robu (KD Divja horda)
Pregon živine iz Mišje doline v Velike Lašče v decembru (ekološki kmet Milan Kaplan)

 

Tematske in pohodne poti v okolici

Iz video arhiva:
Lov na lisico – Rob, feb. 2011 (Konjerejsko društvo Divja horda)  Lov na lisico – Rob (1. del)    Lov na lisico – Rob (2. del)

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.