PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Kuharica Fižolov dan

Projektni partnerji: EQUUS -Stanislav Škrabec s.p. (vodilni partner), Zavod Parnas,  Lesart, d.o.o. 

Trajanje projekta: 21.2.2018 – 31.3.2019

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Vrednost projekta: 26.983,83 EUR. Vrednost sofinanciranja EKSRP: 21.163,50 EUR

Cilji projekta:

 • povečanje uporabe fižola v vsakdanji prehrani v vseh občinah LAS PPD
 • prepoznavanje fižola kot nadomestka mesa v vseh občinah LAS PPD
 • spodbujanje pridelave fižola v vseh občinah LAS PPD
 • povečanje prepoznavnosti avtohtone slovenske sorte fižola ribničan ter predstavitev njegove zgodovinske umeščenosti
 • povečanje prepoznavnosti vasi Hrovača in njenih aktivnosti, s katerimi ohranjajo kulturno dediščino
 • povečanje števila turistov na območju občine Ribnica, še posebej na prireditvi Fižolov dan ter posledično povečanje dohodka lokalnega prebivalstva
 • prenos znanj s starejše na mlajšo generacijo
 • povečati interes mladih, da se prehranjujejo zdravo in jih ozavestiti o tem, da je fižol kvalitetno in polnovredno živilo
 • spodbuditi ljudi k pripravi sveže pripravljenih jedi in jih podučiti, da je priprava dobre in kvalitetne hrane lahko zanimiva in hitra

Rezultati projekta: 

 • izdana kuharica o fižolovih jedeh (300 kos),
 • izdana predstavitvena zloženka (500 kos)
 • 8 izvedenih predstavitev knjige po vseh občinah LAS, donacija knjige šolam, knjižnicam, občinam, javnim ustanovam na območju  8 občin LAS
 • 50 preizkušenih receptov fižolovih jedi
 • 60 fotografij fižolovih jedi
 • 300 sledilcev na Fb strani

Povzetek projekta