Knjigoveška delavnica

PARNAS – vsi programi za šole 2017-2018  stran 1    stran 2

Opis programa:
Kostumirana animatorka predstavi rokodelski vidik nastajanja prvih slovenskih knjig ter praktično prikaže ročno vezavo knjige.
(Vsebine: Čas nastajanja prvih slovenskih knjig. Pisne podlage, črnila, pisave. Gutenberg, Morhart, Mandelc. Zgibalnik, vezice in šivalni okvir. Nazoren prikaz postopkov ročne vezave knjige.)

Primerno za: osnovne šole (3.-9.r.), srednje šole, odrasle
Število: do 40 v skupini
Trajanje programa: 45 minut
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo
Kraj izvedbe: Trubarjeva domačija – galerija Skedenj ali na vaši šoli (okrnjena verzija)  
(Razlaga o Trubarju v spominski sobi na Trubarjevi domačiji (2 EUR, 45 min, Občina Velike Lašče),  v programu ni zajeta.)

Informacija za večje skupine: Pri kombinaciji z razlago o Trubarju sprejmemo naenkrat do 90 učencev, polovica jih spremlja razlago o Trubarju v spominski sobi, druga polovica obišče knjigoveško delavnico, nato se skupini takoj zamenjata.

Obisk na Trubarjevi domačiji lahko povežete tudi s programoma  Izdelajmo miniaturno knjigo  ali Bukvice

Kako osnovne šole povezujejo različne programe v kulturne, tehniške, naravoslovne dneve: 

  • 3 URE: Vsi učenci najprej obiščejo knjigoveško delavnico (45 min), nato pa se razdelijo v dve skupini ter izmenično sledijo razlagi v spominski sobi, mlinu in žagi (45 min) ter delavnici Izdelajmo miniaturno knjigo (60 min).  – 6,5 EUR + 2 EUR
  • 4-5 UR: Ena skupina prične z delom v delavnici Bukvice (1,5 ure), druga z razlago o Trubarju v spominski sobi, mlinu in žagi (45 min), vmesni čas pa izkoristijo za malico in odmor. Sledi menjava ter premik z avtobusom in obisk programa  Pri suhorobarju na Velikem Osolniku (45 min). 8,5 EUR + 2 EUR
  • 5-6 UR: Po vodenem  sprehodu po Geološki poti v Kobilji curek na Trubarjevi domačiji obiščejo razlago o Trubarju v spominski sobi, mlinu in žagi (45 min) in delavnico Izdelajmo miniaturno knjigo-60 min (pri večjem številu se skupino razdeli in po eni uri sledi še menjava).  6,5 EUR + 2 EUR
    (DDV je vključen v cene.)