PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Knjigoveška delavnica

Dodatni program na Trubarjevi domačiji na Rašici: kostumirana animatorka predstavi Trubarjev čas in nastajanje prvih slovenskih knjig. Nazorno prikaže ročno vezavo knjige, knjigoveška orodja in materiale. V razmislek o prihodnosti tiskane knjige in našem odnosu do rokodelskih izdelkov in spretnosti.

Primerno za: šolske skupine (3.-9. r., srednje šole) in odrasle. Program prilagodimo starostni stopnji udeležencev.
Trajanje: 45 min.
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo
Kraj izvedbe: Trubarjeva domačija – galerija Skedenj

Obiskovalce lahko razdelimo v dve skupini in izvedemo z menjavo skupin na razlagi in v delavnici.
Vstopnine: 
knjigoveška delavnica: naročilnica Zavod Parnas (2,5 EUR)
razlaga: naročilnica Trubarjeva domačija-Občina Velike Lašče (2 EUR)

Programi na Trubarjevi domačiji potekajo v sodelovanju z Občino Velike Lašče. 

Vsi programi:

Zgibanka s programi (pdf)  stran 1    stran 2
Knjigoveška delavnica  Izdelajmo miniaturno knjigo   Bukvice   Pri suhorobarju   Po geološki poti

Dodatna literatura:

Dr. Boris Golec: PRIMOŽ TRUBAR Prispevki k življenjepisu