PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Bukvice

Pod vodstvom animatorja udeleženci izdelajo knjigo ležečega A6 formata (16 strani, šivan knjižni blok, trde platnice, oblečene v knjigoveško platno in dekorativni papir). Vsa orodja in materiale dobijo pri nas, izdelane knjižice odnesejo s seboj. Učenci razvijajo rokodelska znanja, uporabljajo knjigoveška orodja in kvalitetne materiale.

Kraj izvedbe: na vaši šoli ali na Trubarjevi domačiji     

Primerno za: 2. ali 3. triada, najbolje: 6. razred
Število otrok v skupini: en razred naenkrat
Trajanje programa: 2 uri (lahko izpeljemo tudi v dveh šolskih urah)
Vstopnina: 7,5 EUR na učenca (DDV je vključen v ceno. Nove cene veljajo od 1.9.2021 dalje.)
Če izvedemo na vaši šoli, vam zaračunamo še potne stroške (število km x 0,37 EUR + DDV 22%).

Ideja za kulturno-tehniški dan (4-5 ur):

  • Ena skupina prične z delom v delavnici Bukvice (1,5 ure) v galeriji Skedenj, druga z razlago o Trubarju v spominski sobi, mlinu in žagi (45 min), vmesni čas pa izkoristijo za malico in odmor. Sledi menjava, nato premik z avtobusom na Veliki Osolnik in obisk programa  Pri suhorobarju na Velikem Osolniku (45 min).
  • Vstopnine:
    naročilnica Zavod Parnas: Bukvice 7,5 EUR + Pri suhorobarju 2,5 EUR
    naročilnica Trubarjeva domačija-Občina Velike Lašče: razlaga – po ceniku Trubarjeve domačije

Vsi programi za šole:

Knjigoveška delavnica  Izdelajmo miniaturno knjigo   Bukvice   Pri suhorobarju   Po geološki poti