PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Dva nova kratka filma – Mala barja Marja

V sodelovanju s podizvajalcem Different Angles Tadej Bavdek s.p. smo v projektu Mala barja Marja pripravili dva kratka filma. V njih predstavljamo projektne aktivnosti na dveh ogroženih habitatih – na bazičnem nizkem barju, kjer je bil izvedeno odstranjevanje zarasti ter postavljene vodne stopnje na kanalu za odvodnjavanje in na mokrotnem travniku s prevladujočo modro stožko, kjer smo pri akcijah odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in sejanju senenega drobirja sodelovali s prostovoljci iz PGD Karlovica.

V kratkem sledi še daljši film Življenje z Mišjo dolino – v slovenski in angleški verziji, ki bo namenjen predstavitvam za obiskovalce info-točke v novem TIC Velike Lašče. TIC ureja Občina Velike Lašče, interpretacija v njem pa bo skupno delo Zavoda Parnas in Urške Hren s sodelavci (Zavod Krpanove novice) na Trubarjevi domačiji na Rašici.

Nastalo je tudi 10 kratkih spotov iz rastlinskega in živalskega sveta Mišje doline, ki jih je pripravil Marjan Artnak – Lesart d.o.o.. Vključili jih bomo v interpretacijo v info-točki in v mobilno aplikacijo za pametni telefon, ki jo pripravljamo v okolju Nexto (slovenski razvijalci).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zavod Parnas sodeluje kot projektni partner, vodilni partner pa je ZRSVN.
Več o projektu na https://www.malabarja-marja.si/